Ανάλυση Λεγιονέλλας (Legionella) σε ξενοδοχειακές μονάδες, καταλύματα κλπ

Το εργαστήριο αναλαμβάνει αναλύσεις και δειγματοληψίες λεγιονέλλας (Legionella spp)

Βάση της εγκυκλίου Δ1/ΓΠοικ.32965/27.5.2020 (ΑΔΑ ΨΗΙΚ-465ΦΥΟ-3ΒΑ) με θέμα “Πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19” προτείνονται δειγματοληψίες στις εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών μονάδων.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-465600 και ζητήστε να παραλάβουμε δείγματα για ανάλυση λεγιονέλλας από όπου και αν βρίσκεσται πανελλαδικώς.

CC1