Μ.Α."

Καλωσήλθατε στην Σύγχρονη Αναλυτική-Διαπιστευμένα Εργαστήρια Αναλύσεων στη Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ δραστηριοποιείται στον χώρο των χημικών και των μικροβιολογικών αναλύσεων στην Θεσσαλονίκη. Εκπονεί περιβαλλοντικές και χημικές μελέτες για πάσα χρήση. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά το ISO 17025 από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), συμμετέχει σε δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας καθώς και σε διεργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ικανότητας.
Δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο των εγκαταστάσεων συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, με έμφαση στο πρότυπο ISO 17025.

Διαθέτει τεχνογνωσία απαραίτητη για αναλυτικές εφαρμογές κάθε είδους και παρέχει άμεση εξυπηρέτηση για ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογών σε εργαστήρια.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες που συνάδουν με τις απαιτήσεις των προτύπων που ακολουθούν τα διαπιστευμένα εργαστήρια κατά ISO 17025 καθώς στόχος της είναι η επιστημονικά αρτιότερη και ταυτόχρονα μία ταχεία εξυπηρέτηση.

click map

Skip to content