Ιούνιος-Ιούλιος 2016.

Ξεκίνησε η εγκατάσταση και η εφαρμογή λογισμικού LIMS στη Σύγχρονη Αναλυτική. Με το νέο LIMS το εργαστήριο θα μπορεί να μεταξύ άλλων να παρέχει:

  • Ταχύτερους χρόνους εξυπηρέτησης έως και την έκδοση αποτελεσμάτων
  • Άμεση πρόσβαση των πελατών στον server του εργαστηρίου για ανάκτηση των αποτελεσμάτων τους
  • Ακόμη καλύτερη διασφάλιση του ελέγχου ποιότητας των δοκιμών μέσα από τη μηχανοργάνωση