ΚΑΥΣΙΜΑ

ΚΑΥΣΙΜΑ

 

Το εργαστήριο εξυπηρετεί αναλύσεις σε υγρά (βενζίνη, diesel κλπ) όπως επίσης και σε στερεά καύσιμα (pellets, κάρβουνα κλπ). Καλέστε και ενημερωθείτε για την γκάμα των υπηρεσιών μας.

ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Παρατίθενται Χρήσιμες Πληροφορίες για Εισαγωγείς και Παραγωγούς Κάρβουνου στην Ελλάδα όπως δόθηκαν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του κράτους.

 

Κάθε επιχείρηση που παράγει ή εισάγει κάρβουνο σε ποσότητα άνω τους 1 τόννου ετησίως και δεν έχει κάνει προκαταχώηση ή καταχώρηση οφείλει να καταθέσει ερώτημα στον ECHA ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο ΦΑΠΟ του κάρβουνου για να ολοκληρωσεί την κατάθεση του φακέλου καταχώρησης και να συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία.

http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/inquiry

Για την κατάταξη του ερωτήματος πρέπε να διαθέτει χημική ανάλυςη του κάρβουνουη οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο στοιχειακή ανάλυση (C, N, H, O, S), περιεκτικότητα μόνιμου άνθρακα (fixed carbon), περιεκτικότητα οργανικού άνθρακα, περιεκτικότητα πτητικών και πολυαρωματικών, υγρασία, τέφρα, ανόργανα στοιχεία και ανάλυση XRD για την κρυσταλλική κατάσταση του στερεού. Το κάρβουνο είναι χημική ουσία  με CAS No 16291-96-6 και πρέπει να δωθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Με την κατάθεση του ερωτήματος αποδίδεται χαρακτηριστικός αριθμός

Οι αναλύσεις αυτές πραγματοποιούνται από το εργαστήριό μας και επίσης αναλαμβάνεται η καταχώρηση του προϊόντος που παράγεται ή εισάγεται.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Skip to content