ΝΕΡΑ

Χημικής Ανάλυση Πόσιμου Νερού (Μεγάλο Πακέτο Πλήρους Ανάλυσης)

pH,EC (αγωγιμότητα), TDS, Σκληρότητα

Προφίλ βασικών ανιόντων

F (φθοριούχα), Cl (χλωριούχα), Br (βρωμιούχα), NO3 (νιτρικά), NO2 (νιτρώδη), PO4 (φωσφορικά), SO4 (θειϊκά)

Προφίλ βασικών κατιόντων

Ca (ασβέστιο), Mg (μαγνήσιο), Na (νάτριο), K (κάλιο), NH4 (αμμώνιο)

Μικροβιολογική Ανάλυση

OMX, E.Coli, Coliforms

Γιατί να Αναλύσω το νερό μου

Στην φύση δεν υπάρχει πραγματικά «καθαρό» νερό. Όλα τα νερά περιέχουν επιμολυντές διαφόρων προελέυσεων. Οι επιμολυντές του νερού μπορεί να είναι  ανόργανα στοιχεία, οργανικές ουσίες και μικρόβια και  οφείλονται είτε σε ανθρώπινη δραστηριότητα ή υπάρχουν  από φυσικού τους στο νερό καθώς αυτό έρχεται σε επαφή με την γή και τον αέρα.

Μερικοί επιμολυντές μπορούν να γίνουν αντιληπτοί οργανοληπτικά (οσμή, γεύση κλπ) αλλά οι περισσότεροι και οι πλέον επικίνδυνοι δεν γίνονται αντιληπτοί από τον καταναλωτή (π.χ. βαρέα μέταλλα, νιτρώδη κλπ) Μπορεί λοιπόν ένα νερό να έχει καλή γεύση και να είναι παρόλαυτα επιβαρυμένο με τοξικές ουσίες.

Οι επιμολυντές του νερού μπορούν να προκαλέσουν οξεία αλλά και χρόνια προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε άτομα με προβλήματα υγείας.

Επίσης κακής ποιότητας νερό μπορεί να επηρεάσει την καλή λειτουργία των οικιακών συσκευών με αποτέλεσμα πέρα από την λειτουργία τους να επηρεαστεί  εμμέσως και η υγεία του καταναλωτή.

Ο μοναδικός τρόπος για να είστε σίγουροι για το τι περιέχει το νερό που καταναλώνετε. Η γνώση της ποιότητας του νερού έρχεται μονάχα μέσα από μία αξιόπιστη Φυσικοχημική και Μικροβιολογική ανάλυση.

Η ανάλυση του νερού πρέπει να γίνεται από Χημικούς σε εργαστήρια διαπιστευμένα κατά ISO17025 τα οποία να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και επαρκή επιστημονική τεχνογνωσία  προκειμένου να μπορούν να ανιχνεύσουν με αξιοπιστία  τους επιμολυντές αυτούς σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Η Σύγχρονη Αναλυτική διαθέτει το αρτιότερα εξοπλισμένο εργαστήριο ανάλυσης νερού στην Θεσσαλονίκη και παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα σε πολύ λογικό κόστος.

Τηλεφωνήστε μας για να ενημερωθείτε για το πακέτο ανάλυσης που σας ταιριάζει. Το εργαστήριο πραγματοποιεί δειγματοληψίες στον χώρος στην Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα κατόπιν συννενόησης.

Το εργαστήριο ανάλυσης νερού

Ο εξοπλισμός ανάλυσης νερού στηρίζεται σε 3 ιοντικούς χρωματογράφους, 2 Ατομικές Απορροφήσης με δυνατότητα τεχνικής φούρνου γραφίτη, φλόγας και υδριδίων, φασματοφωτόμετρο, θολερόμετρο και ηλεκτροχημικούς μετρητές.

Σε μία τυπική ανάλυση για πόσιμο νερό γίνεται προσδιορισμός του pH, της αγωγιμότητας της σκληρότητας. Λαμβάνεται προφίλ όλων των βασικών ανιόντων και των κατιόντων του νερού αλλά και προσδιορίζονται βαρέα μέταλλα. Οι  πολύ σημαντικές χημικές  εξετάσεις των ανιόντων και των κατιόντων πραγματοποιούνται στο εργαστήριο μας με τεχνικές Χρωματογραφίας (2  παράλληλοι Ιοντικοί Χρωματογράφοο) και όχι με τις συνηθισμένες στην αγορά φασματοφωτομετρικές τεχνικές που συχνά δίνουν αμφίβολης ποιότητας αποτελέσματα. Οι αναλύσεις των βαρέων μετάλλων γίνονται με ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη και όχι με αμφιβόλου ποιότητας φωτομετρικές μετρήσεις που πολλά εργαστήρια προτιμούν προκειμένου να έχουν χαμηλό κόστος. Επίσης πολύ σημαντικές είναι οι μικροβιολογικές αναλύσεις οι οποίες γίνονται στο μικροβιολογικό εργαστήριο της Σύγχρονης Αναλυτικής από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Κάθε ανάλυση νερού ΔΕΝ είναι ίδια και δεν έχει την ίδια αξιοπιστία, και εξαρτάται από τους ανθρώπους που τις πραγματοποιούν και από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάθε είδους ανάλυση η οποία περιλαμβάνεται στην σχετική νομοθεσία περί νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ΚΥΑ2600/2001 αλλά και για ακόμη περισσότερες πέραν τις νομοθεσίας.

Αναλαμβάνουμε να εξετάζουμε το νερό που χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή ή στο σπίτι σας για όλη τη διάρκεια του χρόνου (από την δειγματοληψία, την ανάλυση έως και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την βοήθεια για πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών, όπως είναι η επιλογή ενός φίλτρου)

Η προτεινόμενη συχνότητα ελέγχου του νερού μίας ιδιωτικής γεώτρησης είναι 4 φορές ετησίως. Για το νερό ύδρευσης 1-2 φορές ετησίως αρκούν. Σε μια επιχείρηση που καταναλώνεται νερό ύδρευσης προτείνεται ανάλυση 2 φορές ετησίως.

Περισσότερες πληροφορίες για το πόσιμο νερό μπορείτε να δείτε παρακάτω και για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε από έναν από τους Χημικούς του εργαστηρίου.

Πόσιμο Νερό και Διατήρηση της Ποιότητάς του

Το πόσιμο νερό αποτελούσε ανά τους αιώνες πολύτιμο αγαθό. Στα σύγχρονα αστικά και οικιστικά κέντρα η διασφάλιση της ποιότητας του είναι ένα ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.

Ως πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται το νερό το οποίο είναι «καθαρό» από χημική και μικροβιολογική άποψη και το οποίο μπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρωπο χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του πρέπει να μην περιλαμβάνουν την παρουσία οσμής, γεύσης η χρώματος.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας οι υπεύθυνοι ύδρευσης (λ.χ. Δ.Ε.Υ.Α. για τις υδρεύσεις δήμων, νόμιμοι εκπρόσωποι για βιομηχανίες, ιδρύματα κλπ) φέρουν τον λεγόμενο πρώτο βαθμό ευθύνης. Φέρουν δηλαδή την ευθύνη για την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος ύδρευσης, την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Μετρούμενη   Παράμετρος

 

Πόσιμο Νερό

Νερό Πισινών & Κολυμβητικών Δεξαμενών

Νερό Αρδεύσεως

Φυσικοχημικές Παράμετροι

Γεύση

Οσμή

Χρώμα

pH

Αγωγιμότητα

Σκληρότητα

Θολερότητα

Αμμώνιο

Θειϊκά

Νιτρικά

Νιτρώδη

Φθοριούχα

Χλωριούχα

Οξειδωσιμότητα

Υπολειμματικό   Χλώριο

Βρωμικά

Κυανιούχα

Μικροβιολογικές Παράμετροι

Total Plate Count @ 37°C

Total Plate Count @ 22°C

Total coliforms

E. coli

Intestinal entrococci

Clostridium perfringens

Μέταλλα

Αργίλιο

Αντιμόνιο

Αρσενικό

Βόριο

Κάδμιο

Μόλυβδος

Μαγγάνιο

Νικέλιο

Νάτριο

Σελήνιο

Σίδηρος

Υδράργυρος

Χαλκός

Χρώμιο

Μικρορρυπαντές

Ακρυλαμίδιο

Βινυλοχλωρίδιο

Βενζόλιο

Βενζο-α-πυρένιο &   PAH

1,2-διχλωροαιθάνιο

Επιχλωρυδρίνη

Τριαλογονομεθάνια

Παρασιτοκτόνα

Τετραχλωροαιθένιο

Τριχλωροαιθένιο

Skip to content