Η δειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον πελάτη, κατόπιν καθοδήγησης από το προσωπικό της Σύγχρονης Αναλυτικής, είτε από εκπρόσωπο του εργαστηρίου.

Εφόσον ο πελάτης αναλάβει την δειγματοληψία, μπορεί ο ίδιος να αποστείλει το δείγμα, στην κατάλληλη συσκευασία, κατά τις υποδείξεις του προσωπικού, στη διεύθυνση της έδρας του εργαστηρίου, με ταχυμεταφορική εταιρία. Εναλλακτικά μπορεί να προσκομίσει αυτοπροσώπως το δείγμα.

Μπορεί να αποσταλλεί σε κάθε πελάτη με email ή φαξ το σχετικό φυλλάδιο οδηγιών δειγματοληψίας, συμπληρώνοντας την φόρμα που ακολουθεί.

[contact-form-7 id=”827″ title=”Contact form 1″]

Skip to content