Γιατί να ελέγχετε το νερό σας

Στη φύση δεν υπάρχει πραγματικά “καθαρό” νερό. Σχεδόν όλα το νερά περιέχουν μολυσματικούς παράγοντες, ακόμη και ελλείψει κοντινών ρυπαντικών δραστηριοτήτων. Πολλά διαλυμένα μέταλλα, οργανικές ενώσεις άνθρακα, και μικρόβια βρίσκουν τον δρόμο τους στο νερό που καταναλώνουμε καθώς αυτό έρχεται σε επαφή με τον αέρα και το χώμα. Όταν τα επίπεδα ρύπων και μολυσματικών παραγόντων στο νερό που καταναλώνουμε είναι υπερβολικά υψηλά, μπορεί αυτό να έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Τα προφανή προβλήματα νερού, όπως είναι η μη καθαρή όψη του, καθώς επίσης η ασυνήθιστη γεύση και οσμη, μπορούν να είναι ενδείξεις υπερβολικών επιπέδων μολυσματικών παραγόντων στην οικιακή παροχή του νερού. Πολλοί από αυτούς τους μολυσματικούς παράγοντες απαντούν φυσικά και μπορεί να αποτελούν περισσότερο αισθητική ενόχληση παρά ουσιαστικό κίνδυνο για την υγεία. Η παρουσία των επιβλαβών μολυσματικών παραγόντων, ωστόσο, δεν είναι πάντα προφανής και τέτοιο μολυσμένο νερό μπορεί να μην προκαλέσει επιβλαβή συμπτώματα για πολλά έτη. Κατά συνέπεια, ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι η παροχή νερού σας είναι απαλλαγμένη από επιβλαβή στοιχεία και ενώσεις είναι μια περιοδική ανάλυση εργαστηριού στο νερό που καταναλώνετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναλύσεις στο νερό επισκευτείτε την σελίδα μας για το νερό εδώ και επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το πως να προχωρήσετε άμεσα στην ανάλυση του δικού σας νερού.

 

Ποιότητα του Νερού

Η φυσική ποιότητα των υδάτων τις τελευταίες δεκαετίες έχει υποστεί μεταβολή και υποβάθμιση εξαιτίας των διαφόρων πηγών ρύπανσης (π.χ. αστικά λύµατα, βιομηχανικά υγρά απόβλητα, απορρυπαντικά, γεωργικά υγρά απόβλητα, κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, διείσδυση θαλασσινού νερού κ.α.). Οι κυριότερες επιπτώσεις της ρύπανσης του νερού είναι: η μείωση του οξυγόνου, ο ευτροφισμός των νερών, η ρύπανση των υπόγειων υδάτων καθώς και η ρύπανση του πόσιμου νερού.

Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι καθαρό από φυσική, βιολογική και μικροβιολογική άποψη καθώς η κατανάλωση του δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον το νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο και με ευχάριστη γεύση. Δεν πρέπει να έχει υψηλή σκληρότητα, να περιέχει οργανικές ουσίες, βαρέα μέταλλα ούτε και παθογόνα παράσιτα ή μικρόβια.

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις ώστε να εξετάζεται και να ελέγχεται η ποιότητα του νερού που προορίζεται προς κατανάλωση. Επιπλέον, εκτός του πόσιμου νερού, στο εργαστήριο διενεργούνται δοκιμές, σε νερά πισινών, κολυμβητικών δεξαμενών και αρδεύσεως.

Skip to content